މުހިންމު

މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

 އައްޑޫ ސިޓީން މާލެ އައި މީހެއްގެ އަތުން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ

eidufaa

ވެލިދޫގައި އީދުކުޅިވަރުތައް ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

  މިއަހަރު އަލްހާއީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި.އެހެން އަހަރުތަކޭވެސް އެއޮގޮތަށް މިފަހަރުވެސް އީދު ނެރުން އަދި ސްޓޭޖް ސޯ ވެސްވަނީ ބާއްވާފަ.އަދި މީގެ އިތުރުން ދަނޑިޖެހުމާއި،ބޭން ޖެހުން ،މާލި ނެރުންފަދަ ވަރަށްގިނަ

ދީން

ލައިލަތުލް ގަދުރުވިލޭރޭގެ ދުއާ

    ރޯދަމަހުގެ ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންގޮސް ރަމަޟާން މަހުގެ އެންމެ ބަރަކާތްތެރި ފަހުދިހައިގެ ދުވަސްތައް އަޅުގަނޑުމެންނާ މިވަނީ ބައްދަލުކޮއްފައެވެ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުކަމުގެ ވަގުތުތައް ގިނަކޮށް އައިހިއްވަރެއްލާ ލައިލަތުލް ގަދުރުވިލޭރޭ ހޯދުމަށް ގަދައަޅާ މަަސައްކަތް ކުރާށެވެ.އެރެއަކީ 83

ފޮޓޯ

neighbor-island 05 09 DSC00338 DSC00470 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

އެހެނިހެން

މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

 އައްޑޫ ސިޓީން މާލެ އައި މީހެއްގެ އަތުން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ

yameen

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ޖަލްސާގައި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބައިވެރިއެއްނުވޭ

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސްގެ ޖަލްސާގައި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާމީން ބައިވެރިއެއް ނުވެއެވެ.މިއަދު މަޖުލިސްގައި ކުރިއައްދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ސުޕުރީމް ކޯޓުގައި ތިއްބަވާ ހަތް ފަޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ދެ ފަޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުމެވެ.މިފަދަ

eidufaa

ވެލިދޫގައި އީދުކުޅިވަރުތައް ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

  މިއަހަރު އަލްހާއީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި.އެހެން އަހަރުތަކޭވެސް އެއޮގޮތަށް މިފަހަރުވެސް އީދު ނެރުން އަދި ސްޓޭޖް ސޯ ވެސްވަނީ ބާއްވާފަ.އަދި މީގެ އިތުރުން ދަނޑިޖެހުމާއި،ބޭން ޖެހުން ،މާލި ނެރުންފަދަ ވަރަށްގިނަ