މުހިންމު

yameen

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ޖަލްސާގައި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބައިވެރިއެއްނުވޭ

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސްގެ ޖަލްސާގައި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާމީން ބައިވެރިއެއް ނުވެއެވެ.މިއަދު މަޖުލިސްގައި ކުރިއައްދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ސުޕުރީމް ކޯޓުގައި ތިއްބަވާ ހަތް ފަޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ދެ ފަޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުމެވެ.މިފަދަ

ދީން

ލައިލަތުލް ގަދުރުވިލޭރޭގެ ދުއާ

    ރޯދަމަހުގެ ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންގޮސް ރަމަޟާން މަހުގެ އެންމެ ބަރަކާތްތެރި ފަހުދިހައިގެ ދުވަސްތައް އަޅުގަނޑުމެންނާ މިވަނީ ބައްދަލުކޮއްފައެވެ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުކަމުގެ ވަގުތުތައް ގިނަކޮށް އައިހިއްވަރެއްލާ ލައިލަތުލް ގަދުރުވިލޭރޭ ހޯދުމަށް ގަދައަޅާ މަަސައްކަތް ކުރާށެވެ.އެރެއަކީ 83

ފޮޓޯ

velidhoo_mode 02 09 DSC00471 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

އެހެނިހެން

yameen

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ޖަލްސާގައި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބައިވެރިއެއްނުވޭ

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސްގެ ޖަލްސާގައި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާމީން ބައިވެރިއެއް ނުވެއެވެ.މިއަދު މަޖުލިސްގައި ކުރިއައްދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ސުޕުރީމް ކޯޓުގައި ތިއްބަވާ ހަތް ފަޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ދެ ފަޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުމެވެ.މިފަދަ

eidufaa

ވެލިދޫގައި އީދުކުޅިވަރުތައް ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

  މިއަހަރު އަލްހާއީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި.އެހެން އަހަރުތަކޭވެސް އެއޮގޮތަށް މިފަހަރުވެސް އީދު ނެރުން އަދި ސްޓޭޖް ސޯ ވެސްވަނީ ބާއްވާފަ.އަދި މީގެ އިތުރުން ދަނޑިޖެހުމާއި،ބޭން ޖެހުން ،މާލި ނެރުންފަދަ ވަރަށްގިނަ

1146655_575294892512465_1070118160_n

ވެލިދޫ އެމުނި ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން އިންތިޒާމްކުރި ހުސްއަލި މަސްރޭސް ނިމިއްޖެ

ވެލިދޫ އެމުނި ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފުރަތަމަފަހަރަށް ވެލިދޫގައި ބެއްވި “ހުސްއަލި މަސްރޭސް 1434″ ނިމިއްޖެއެވެ 6ޓީމެއް ދެގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެޓީމެއް ދެބުރު މަހަށްފުރައި، ދެރޭގެ ނަތީޖާއިން ކޮންމެ ގުރޫޕަކުން 1ވަނަ އަދި ދެވަނަ