މިޤައުމުގެ ވެރިކަމުގެ ޝަހެންޝާހާއި، ޤަދަރާއި، ޢިއްޒަތް އުފުލާލަން ބޭނުމެވެ! -ފުރަތަމަ ބައި

އަބްދުﷲ ޔާމީން / ނ.ވެލިދޫ biling ismo double take download low acne dose accutane އަދުލްއިންސާފާއި ހަމަހަމަ ކަމެއްނެތް، މުޖުތަމަޢެއްގައި އުޅޭތާ ލައްކަ ދުވަސްވެއްޖެއެވެ. އިންޒާރާއި، ނަސޭހަތާއި ހަރުބަސްތައް އެއްވެސް ކަހަލަ ޝައުގުވެރިކަމެއްނެތި ސިކުނޑިތެރޭގައި ޖަމާވެފައި އެބަހުއްޓެވެ. އިރެއްގައި ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީއަކާ ނަސްރެއް ހަނދާކުރަމުން، އެނަސްރާއި ކާމިޔާބީގެ މުގުލުގައި ތިބި އަބްޠާލުންގެ ޒިކުރާ އާކުރުމުގައި ދެމިތިބީމެވެ. އެހިތްވަރާއި، އަޒުމާއި، އެކާމިޔާބީ މިދިވެހިރާއްޖެ ފަހުރުވެރިކަމާއެކު ހަނދާންކުރާއިރު، އަދުގެ ދުނިޔޭގައި މި ޤައުމުގެ ނަން ފަނޑުވާން ޖެހިފައިވަނީ ކީއްވެ ކަމާއިމެދު ވިސްނައެއް ނުލައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 367 368 369