ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮސްކަރ އެވޯޑްގެ ކާމިޔާބީތައް

-އެންމެ ގިނަ އެވޯޑް ލިބުނީ ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނަރ އަށް އެކަޑަމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗަރ އަރޓްސް އެންޑް ސައިންސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހިތްވަރުދެއްވައި އެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ އަދި ދުނިޔޭގައި މިހާރު ދެވޭ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް ކަމުގައިވާ އެކަޑަމީ އެވޯޑް (އޮސްކަރ) ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

Read more
1 2 3 4