މިސް ފްރާންސްގެ ބައިވެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

މިސް ފްރާންސް 2011 އަށް ވާދަ ކުރާ 33 އަންހެން ކުދިން މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. މިސް ފްރާންސްގެ ބައިވެރިންނަށް މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ކިޔާފައި ވަނީ ރަތްދޫލައިގެ މަރުހަބާ އެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ހުރި ދުވަސްވީ ފަތްކޮޅުތަކެއް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖާ މިއަދު ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ހުރި ދުވަސްވީ ފަތްކޮޅުތަކެއް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖާ މިއަދު ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. ޤައުމީ ދާރުލްއާޘާރުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވެވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މިފަތްކޮޅުތައް ޙަވާލުކުރެއްވުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚަޒާނާގައި ހުރި ތާރީޚީ މަޢްލޫމާތުތަކާއި، ޢާންމުކޮށް ފެންނަންހުރި މަޢްލޫމާތުތަކުގެ ޢަދަދު ދެގުނައަށް އިތުރުވެގެން ހިނގައްޖެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލައިފި

9.24: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާވެސް މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ، ނިޒާމީ އޮއިވަރުގައި  ޖަލްސާ ތާށިވުމާއި ގުޅިގެން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުއްލި ޚަބަރު: ފަންސަވީސް ޑޮލަރު ނެގުމާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ހުށައެޅި މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްފި

މާލޭ އިންޓަރނެޝަނަލް  އެއާޕޮޓް ހިންގުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިންޑިޔާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް އެއޯޕޮޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ބޮލަކަށް 25 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނެގުމަށް ސަރުކާރާއި ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި އޮންނާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ހުށައެޅި މައްސަލަ ކޯޓަށް އަދި ބަލައިގަނެވެން ނެތްކަމަށް މަދަނީ ކޯޓުން ދާދި ދެންމެއަކު ނިންމައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުއްލި ޚަބަރު: ކާތަކެތި ގޯސްކަމަށްބުނެ ކުރުބާ މޯލްޑިވްސްގެ މުއައްޒަފުން ހަޅުތާލެއް ކުރަބުން އެބަދޭ

17.00: ކުރުބާ މޯލްޑިވްސްގެ މުއައްޒަފުންނަށް މިރޯދަމަހު ކާންލިބޭ އެއްޗިއްސާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެރަށުގެ ގިނައަދަދެއްގެ މުއައްޒަފުން ހަޅުތާލުކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ވީއޯއަށް އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3