ވެލިދޫގައި ބަށި މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ވެލިދޫގެ އަމިއްލަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ހުސްއަލި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގެ ފަރާތުން ވެލިދޫގެ އަންހެނުން ނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވެލިދޫ ގެ ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުޅުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ25 ގައެވެ. ހުސްއަލި ކޮންސްޓްރަކްޘަންގެ ފަރާތުން ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ވެލިދޫ ޔޫތުޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ(ވީޑްސް) އާއި ގުޅިގެން ވަނީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްވެސް ބާއްވާފައެވެ. މި ފަހަރުގެ މި ބަށި މުބާރާތަކީ ހަމައެކަނި އެ ކުންފުނިން ރާވާ ހިންގާ މުބާރާތެއްކަމަށް އެ މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ މުޙައްމަދު ޢަލީ ވީ އޯ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ނ. މިލަދޫ ގޮނޑުދޮށުގައި ހުރި ހަޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާއެއް ހިނގައިފި

މިލަދޫ ކައުންސިލާއި މިލަދޫ ކޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އަނދަމުންދަނީ: ފޮޓޯ: ސަން އޮންލައިން މީހުން ހިތްފަސޭހަކޮށްލުމަށް ނ. މިލަދޫ ގޮނޑުދޮށުގައި ހަދާފައި ހުރި ހަޓެއް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަލިފާނުގެ އެ ހާދިސާ ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ހަޓްގައި ރޯވެފައި ވަނީ ކީއްވެގެން ކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި އެކަން އިތުރަށް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާފަރު ރަށު ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައިއިލެކްޝަން ޕީޕީއެމް ކާމިޔާބު ކޮށްފި ކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފި އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ސްޕޯކުސް ޕާސަން އަހުމަދު މައުލޫފް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓް އަންވަރު އަބުދުލްޣަނީ އަށް 323 ވޯޓް ލިބިފައިވާއިރު އެމްޑީޕީ އިން ވާދަކުރި މުހައްމަދު އަބުދުލް ޣަނީއަށް ލިބުނީ 283 ވޯޓްކަމަށެވެ. މާފަރުގައި މިއަދު ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓްލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބިކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މާފަރުގެ ގޮނޑި ޕީޕީއެމުން މިއަދު ކާމިޔާބު ކުރި އިރު މިމަހުގެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިންޑޮނޭޝިޔާއަށް އައި ބިންހެލުމާގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ސުނާމީ އިންޒާރުދީފި

އިންޑޮނޭޝިޔާއަށް 8.9 މެގުނެޓިއުޑްގެ ބާރު މިނުގެގައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައިސް ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ. ބާރުގަދަ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ އިންޑޮނޭޝިޔާގެ އަޗޭ ކައިރި އަށެވެ. ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން  ސިންގަޕޯރ އަދި ސްރީލަންކާ އަދި އިންޑިޔާ އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެސް ސުނާމީ އެއް އަތުވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ވަނީ ދީފައެވެ. މި ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކޮށްފާވެއެވެ. ރަށްރަށުންވެސް ސުނާމީ އެއް އަތުވެދާނެކަމަށް ދަނީ ތައްޔާރީ ހާލަތަކަށް އަންނަމުންނެވެ. މާލޭގައިވެސް އުސްޢިމާރާތްތަކުގައި މީހުން ނުތިބުމަށާއި ޢިމާރާތްތަކުގެތެރޭގައި ތިބި މީހުން ތިރިއަށް ފައިބަމުންދާކަމަށް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވެލިދޫގައި ހުރި ހަރުގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

. ވެލިދޫ  ދެކުނު ހުޅަނގު ފަރާތު އަތިރިމަތީގައި ހުރި ހަރުގެއެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު 10.40 ހާއިރު އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ އެ ހަރުގެ އަކީ 100 ފޫޓް ވަރުގެ ސަފާރީޔޮޓެއް ބަނުމަށް އަޅާފައިވާ ހަރުގެއެކެވެ އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބުން ބަންނަން ފަށާފައިވާ ބޯޓުގެ ފަހަތް ވަނީއަނދާފައެވެ އަދި ހަރުގޭގެ ދެކޮޅުވެސް ވަނީ އަނދާފައެވެ އަލިފާން ރޯވި ހަބަރު ލިބުމާ އެކު ރައްޔިތުން ގެތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ޕަންޕު ގެނެސް ލޮނު ޖަހައި މިހާރު އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައެވެ  އަލިފާންރޯވި އިރު ސަފާރީޔޮޓް ގެ އޮނިގަނޑު މުޅިން ހެން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
1 2 3 4 5 8